menu MenuChinezenvete op de Lichte Gaard


Introductie

In 1934 opende mijn grootmoeder op de Lichte Gaard haar eerste Chinees eethuis in Utrecht .
In 1935 en vrijwel direct daarna vond daar een afschuwelijk drama plaats.
De ruzie tussen de Chinese kok en de kelner, die al tijden met elkaar in onvrede leefden, culmineerde in de moord van de Kok: Lee Foo, op de kelner Li Fang; de hoofdpersoon in dit verhaal!
Vervolgens pleegde de dader zelfmoord door uit het raam van het pand te springen. Het drama is voor de eerste keer beschreven door Niels Bokhove in de periodiek van "Oud Utrecht". Vervolgens is de kleinzoon van Li Fang al in 2009 op zoek gegaan naar meer informatie over zijn vermoorde grootvader. Schrijver heeft, met als basis het verslag van Bokhove en aanvullende familiearchieven, getracht in romanvorm vorm te geven aan dit (waargebeurde) verhaal.
Er gaat in deze geschiedenis het nodige vooraf:
Allereerst wordt verteld waarom n onder welke omstandigheden een Chinese immigrant in de jaren dertig van de vorige eeuw naar Nederland reist om daar een betrekking te accepteren in één van de schaarse Chinese restaurants in Nederland in die periode.
Het verhaal volgt Li Fang op zijn reis van Batavia (Tandjong Priok) door de Indische Oceaan en het Suezkanaal en de Middellandse Zee om uiteindelijk in Rotterdam uit te komen.Vervolgens komt Li Fang in het huis op de Lichte Gaard nummer acht terecht waar, zoals in het boek zal blijken, een vreemde paranormale sfeer van agressie, onverdraagzaamheid en onvrede hangt. Vanaf het moment dat Li Fang het huis betreedt, beginnen er zich allerlei vreemde zaken plaats te vinden.Het lijkt er op dat het huis Li Fang wil waarschuwen voor een op hem afkomend drama, geïllustreerd door vreemde ervaringen van eerder plaats gevonden gebeurtenissen in hetzelfde huisLi Fang probeert zich te verzetten tegen deze abnormale gebeurtenissen, te meer omdat hij intussen verliefd is geraakt op een Hollands meisje; Maria de Ru, die door de vreemde ervaringen in het huis, buitengewoon angstig geworden is en Li dringend verzoekt om naar een andere werkplek om te zien.
Aanvankelijk stemt Li in met het verzoek van zijn verloofde, die inmiddels van Li zwanger is geraakt en zoekt naar een andere betrekking.
Doch, door omstandigheden wordt zijn vertrek uitgesteld, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot zijn dood , onmiddellijk gevolgd door de zelfmoord van de dader.

Bestellen

Klik hier om het boek via bol.com te bestellen.

Er zijn (nog) geen recenties.