menu MenuEen hoopvol begin


Introductie

Napoleon is door historici vaak afgeschilderd als een agressieve op buit beluste dictator. Die uit puur narcistische willekeur er op uit was om de alleenheerschappij binnen Europa te krijgen. Door dezelfde historici wordt daarbij Rusland uitgebeeld als het argeloze slachtoffer van de expansiedrift van de Keizer. Rusland heeft zich de afgelopen tweehonderd jaar altijd gepresenteerd als het slachtoffer van West-Europese agressie die het manhaftig heeft weten te weerstaan.

Het sprookje dat de Russen tot vandaag aan toe vertellen over het 'agressieve' Westen dat het arme vredelievende Rusland in een moment van zwakte zou willen aanvallen is flagrant in strijd met de feiten. In 1812 had Rusland wel degelijk agressieve bedoelingen.
Eén van de plannen van de Russische minister van Oorlog; Bennigsen, was om de het door hen verfoeide Hertogdom Warschau aan te vallen voordat Napoleons troepen zich zouden kunnen ontplooien, vervolgens het hertogdom te "bevrijden" en daarna aansluiting te zoeken met de Pruisen.
De Pruisen zouden dan bij succes van het Russische optreden, van partij wisselen en zich als bondgenoot van Rusland tegen Napoleon keren. Vervolgens zouden dan de Duitse bondgenoten één voor een van Napoleons zijde wijken en Rusland zou dan een formidabele positie in Europa hebben weten te krijgen.
En niet alleen in 1812 had Rusland agressieve bedoelingen! In 1916 viel Rusland Duitsland binnen om zich de oostelijke provincies toe te eigenen toen het dacht dat de Duitsers aan het Westelijk front te veel in beslag zouden worden genomen. In 1939 had een opportunistische Stalin wel degelijk offensieve plannen. Want één van de elementen van het Ribbentrop-Molotov pact betekende dat het oostelijk deel van Polen door Rusland bezet zou worden. In alle drie gebeurtenissen hebben de Russen zich op de situatie verkeken aan het kortste eind getrokken.
Uiteindelijk heeft de Russische legerleiding in 1812 geen gebruik kunnen maken van de overweldigende overmacht aan troepen die het zeker na de slag bij Borodino tot haar beschikking had. In vrijwel alle confrontaties met de coalitie tijdens de campagne van 1812 heeft Rusland militair zijn meerdere moeten erkennen in de coalitie. Ondanks een enorme hoeveelheid 'overwinningsmonumenten' die hedentendage nog overal in Rusland zichtbaar zijn, blijft het feit dat Napoleons leger is verslagen door Napoleons eigen besluiteloosheid, een voorspelbare en volstrekt falende logistiek, en de extreme winterse omstandigheden.
Niet door superieure Russische militaire operaties.
Remi 's relaas maakt deel uit van dit beknopt stukje geschiedenis.

De hoofdpersoon in het boek is een voorouder van de schrijver; Remi Remouchamps.
Het werk is gebaseerd op een aantal brieven die Remi tijdens de campagne van Napoleon in Rusland aan zijn moeder heeft geschreven.
Deze brieven zijn in het bezit van de familie en vormen de basis voor dit werk.
Remi woont in 1811 in het departement Ourthe van het door Frankrijk geannexeerde deel van de Oostenrijkse Nederlanden, in wat nu België is. Aangemoedigd door de successen van Napoleon in Italië, en Oostenrijk meldt Remi zich aan als vrijwilliger bij de Grande Armée.
Het boek beschrijft hoe Remi zijn opleiding ontvangt in de Lancierskazerne in Luik. Hoe hij kennis neemt van de verhoudingen binnen het leger. Waar hij voor de eerste keer zijn superieuren ontmoet. Veelal oudgedienden die al een paar jaar met de troepen van Napoleon aan verscheidene campagnes hebben deelgenomen.

Vervolgens wordt de reis beschreven van meer dan tweeduizend kilometer die Remi maakt vanaf Luik via Keulen, dwars door de Duitse staten van de Rijnbond, door het Koninkrijk Hannover richting Berlijn, de hoofdstad van Pruisen.

Remi trekt door het door het door Napoleon gecreëerde Hertogdom Warschau en komt uiteindelijk terecht in de omgeving van een klein plaatsje; Mariampole, een kilometer of twintig ten zuiden van de Russisch- Poolse grens. Remi maakt daar deel uit van de beveiligende strijdmacht van Napoleon' s coalitie waar hij wordt ingekwartierd bij de smid Liudas Guzevicius. Vervolgens krijgt Remi' s onderdeel daar een aanvullende opleiding die zich gereed maakt om met meer dan zeshonderdduizend manschappen uit twintig verschillende naties de grote aanvalsoorlog richting Moskou te beginnen.

In het vervolgdeel "Een verschrikkelijk einde ", zullen Remi' s avonturen worden beschreven die hij ervaart wanneer hij als deel van die coalitie naar Moskou optrekt.

Samenvatting

Remi woont in 1810 in het dorpje Hollogne-aux-Pierres, in het Franse departement Ourthe in wat nu Wallonië heet. De familie Remouchamps bezit in die streek verschillende door water aangedreven korenmolens en het merendeel van de familie werkt daar al meer dan honderd jaar hetzij als molenaar, hetzij in daarmee verbonden beroepen zoals graanhandelaar. Remi besluit zich aan te melden als vrijwilliger bij de eenheden van de 'Grande Armée'. Zijn eenheid zal na de opleiding deel gaan uitmaken van het 106 de Infanterieregiment van Linie (RIL). Een van de regimenten van het 4de Legerkorps van Napoleons schoonzoon, Eugène de Beauharnais. In die periode het "Leger van Italië genoemd".)

In deel één wordt een poging gedaan om het redelijk monotone en beschermde dagelijks leven van Remi te beschrijven. Remi wordt gemotiveerd door de verhalen van een vriend die aan de veldslagen in Oostenrijk heeft deelgenomen in 1809.Ook in dit deel wordt verteld over de opleiding die Remi ontvangt op de Lancierskazerne in LuikHet tweede deel verhaalt over de voorbereiding voor, en de tocht naar het oosten en vertelt over de reis die Remi maakt vanuit Luik, dwars door de landen die nu Duitsland heten en het voormalige Polen, naar de grens met Rusland, die in die periode werd gevormd door de rivier de Nemunas.(Njemen)Op het einde van deel 2 worden de belevenissen van Remi verteld wanneer hij is gelegerd in Meškučiai, als onderdeel van een beveiligende strijdmacht in het noorden van het Hertogdom Warschau. Meškučiai is in die periode een klein Pools plattelandsstadje waar Remi een paar maanden verblijft. In dit deel wordt verteld hoe een eenheid Franse vrijwilligers en dienstplichtigen hun tijd doorbrengt, en zich voorbereid voor de oversteek van de Nemunas en de invasie van Rusland.
Bestellen:
Het boek kan besteld worden bij Bol.com: Een hoopvol begin