menu MenuWaar de zon in het Noorden staat


Introductie

Ik heb zoals beloofd opnieuw een boek geschreven.
Het is opnieuw een historische roman geworden die zich afspeelt in zuidelijk Afrika op het eind van de negentiende eeuw. De reden waarom ik deze keer heb gekozen voor een scenario tegen de achtergrond voor een conflict dat later in de Boerenoorlog zal uitlopen was, dat ik mij altijd afgevraagd heb op welke manier het meest verguisde woord in de Nederlandse taal; “Apartheid”, in zuidelijk Afrika kans heeft gekregen om daar bijna vijftig jaar de politiek te beheersen.
In het boek, bestaande uit twee delen, wordt een poging gedaan om uit te leggen dat het beginsel van “gescheiden ontwikkeling” sterk beïnvloedt is door de specifieke kenmerken van Zuid Afrika, die dit land onvergelijkbaar maakt met de “normale” koloniale landen die in de tweede helft van de 19de eeuw in dit continent gevestigd werden.
In dit eerste deel worden de lotgevallen van Rudi van de Pavoordt beschreven, een jonge ambitieuze Zeeuw, die besluit om naar Transvaal te gaan. Het verhaal vertelt over zijn overtocht, zijn avontuurlijke reis door de wildernis door zuidelijk Afrika, en over het beginnen van een nieuw leven als immigrant daar.
Het boek beschrijft hoe er in die jaren door de verschillende autochtone delen van de bevolking, inclusief de blanken, over een in hun ogen rechtvaardige samenleving werd gedacht.
In het tweede deel zal worden ingegaan welke invloed de rol die de Boerenoorlog een paar jaar later op dat idee heeft gehad.
Meer informatie is te vinden op de website van Bol.com.

Inhoud

Dit boek speelt zich af in de jaren 1883 en 1884. Het vertelt het verhaal over de jonge ambitieuze jongeman uit Terneuzen; Rudi van de Pavoordt wiens dromen om ooit arts te worden bruut door het noodlot onderuit worden gehaald.Datzelfde noodlot heeft weinig erbarmen met Rudi, die in een ruzie om de eer van zijn familie betrokken raakt bij een ongeval met dodelijke afloop. Hij tracht zich aan de gevolgen daarvan te onttrekken door tijdelijk naar Vlissingen uit te wijken. Daar maakt hij kennis met een vertegenwoordiger van Transvaal, een jonge republiek in Zuidelijk Afrika, die Rudi in dat nieuwe land een betrekking aanbiedt. Rudi neemt dat aanbod aan en vertrekt op een avontuurlijke reis per schip van de “Rotterdamsche Lloyd” naar Lourenço Marqués.Daar begint zijn Afrikaanse avontuur dat voorlopig eindigt wanneer hij aan het werk gaat als voorman bij een geëmigreerde Nederlander; Theo Verweij. Vanwege meningsverschillen tussen Verweij en Rudi, die voornamelijk betrekking hebben op het verschil in opvatting over de plaats en de toekomst van het zwarte deel van de bevolking, komt het tot een breuk tussen de twee.Tijdens een ongeval in de meubelfabriek weet Rudi met een geslaagde “eerste hulp” het leven van één van de zwarte arbeiders te redden.
Dat bezorgt hem de naam van “Umlanga Zibbuza Inyanga”; een “blanke wonderdokter.”
Als gevolg van die vermaardheid wordt zijn hulp ingeroepen om een ernstig zieke vrouw te helpen; Agnes, de dochter van een verlamde Belgische arts die naar Transvaal is geëmigreerd. Rudi slaagt er in om het leven van de vrouw te redden en krijgt een baan aangeboden als assistent.Rudi leeft en werkt in een periode waarbij de jonge Boerenrepublieken zich moeten zien staande te houden tegen Britse pogingen het gebied in bezit te krijgen nadat gebleken is dat er grote voorraden goud en diamanten op in Transvaal en Oranje Vrijstaat waren gevonden.
De Britse hebzucht gaat later zelfs zo ver dat er bewust wordt aangestuurd op een oorlog warbij het rijkste en machtigste land ter wereld bewust een oorlog met de twee minirepubliekjes in Afrika uitlokt.
In het vervolg op dit boek zal de geschiedenis van Rudi tijdens de “Tweede Vrijheidsoorlog” worden verteld.
Uiteindelijk zal een poging worden gedaan om uit te leggen op welke manier het verliezen van die “Boerenoorlog” ten leste de deur heeft opengezet voor het bedenken en invoeren van het systeem met het meest verguisde woord in de Nederlandse taal; “Apartheid”.
Overigens geen geïsoleerd systeem dat zogenaamd alleen in Afrika werd bedacht en toegepast.
Landen als De Verenigde Staten van Amerika tot ver in de jaren vijftig van de vorige eeuw, Groot Brittannië, Rusland en in een latere periode haar erflater, de Sovjet Unie, kenden allen een vergelijkbaar systeem van “gescheiden ontwikkeling” of “segregatie”Bestellen

Dit boek kan worden besteld via bol.com.
Klik hier om het boek via Bol.com te bestellen.