Sluiten

De Grande Finale

Het is geen politiek correct boek.

Het is een aanklacht tegen de politieke leiding van ons land die uit gemakzucht of blind opportunisme onze Krijgsmacht in de afgelopen twintig jaar heeft verkwanseld.
Onze Krijgsmacht is niet meer bij machte om haar constitutionele taak uit te voeren!

Het is het jaar 2021!

In het gebruikte scenario denkt de opportunistische President Putin gebruik te kunnen maken van de inmiddels onoverbrugbaar gegroeide tegenstellingen tussen Europa en de Verenigde Staten, alsmede de toegenomen verdeeldheid binnen Europa en denkt door een militair avontuur, Ruslands grenzen uit de USSR periode en haar positie als wereldmacht definitief te kunnen herstellen.

Het scenario voor dit manuscript is gebaseerd op de analyses en beschouwingen die ik de afgelopen tien jaar voor verschillende platformen heb geschreven. Het boek is niet geschreven om te amuseren, maar om op feiten gebaseerd te waarschuwen wanneer het Westen blijft zwichten voor Vladimir Putin’s vorm van ''onderhandelingen'', waarin wij geven en hij neemt.

Bestellen

Klik hier om het boek “De Grande Finale” ISBN: 9789402174069 via bol.com te bestellen.

Er zijn (nog) geen recenties.