Sluiten

Victor A.C. Remouchamps

Ik ben geboren in 1947 in Leiden en stam oorspronkelijk uit een oude Belgisch/Franse familie met takken in Nederland, Vlaanderen zowel als in Wallonië. Mijn grootvader aan vaders kant was archeoloog. Van hem heb ik vermoedelijk de genetische affiniteit gekregen met het onderwerp geschiedenis.

Maar veel van mijn liefde voor historie is gewekt door mijn toenmalige leraar geschiedenis op het St.Franciscuscollege in Rotterdam; Dr. Mr. Cornelis Wernand Van Voorst van Beest. Een van de beste onderwijzers die ik ooit gehad heb! Door hem is ‘Geschiedenis’ altijd een van mijn hobby’s gebleven.Boeken
Ik ben, zoals veel van mijn collega-schrijvers, pas begonnen met schrijven toen de tijd daar rijp voor was. Geen klemmende verplichtingen meer voor wat betreft mijn werk en ruimschoots de gelegenheid om te studeren en vervolgens om mijn fantasie in romanvorm op papier te stellen. Het schrijven van een historische roman betekent echter wel dat de context van een dergelijk werk wel zuiver moet zijn. Ik heb geen enkele behoefte aan historische ‘uitglijers’ waarbij, als voorbeeld, tijdens een historische film, een Romeins soldaat een polshorloge draagt. Of nóg erger, diezelfde soldaat met een tatoeage van ‘Ajax’ rondloopt.

En net zoals iedere ijdeltuiterige beginneling, vond ik het nodig om een eigen website te creëren zodat de potentiële lezer de gelegenheid krijgt om zich een mening te vormen over de schrijver, zijn ideeën en het werk dat hij produceert. Mijn eerste twee boeken behandelen een stuk familiegeschiedenis. Voor meer bijzonderheden over deze boeken moet u de volgende bladzijden van deze website raadplegen. De hoofdpersonen mogen dan directe familieleden zijn, het verhaal waarin een en ander zich afspeelt is algemeen en geeft een indruk over de periode waarin de hoofdpersoon leeft en werkt. Beide werkjes doen een poging om de lezer te verplaatsen in een periode toen allerlei ‘voorzieningen’ nog niet zo vanzelfsprekend waren en trachten te laten zien hoe de dagelijkse levensomstandigheden van de hoofdpersonen er de periode waarin de verhalen zich afspelen, er uit zien. Zodat de lezer mogelijk even stil zal staan bij de verhoudingsgewijs enorme luxe waarin wij ons tegenwoordig mogen wentelen en die we hedentendage als ‘normaal’ beschouwen.Artikelen
Ik heb een vierendertig jarige carrière gehad als artillerieofficier bij de Koninklijke Nederlandse Landmacht en heb in 2003 als inlichtinganalist bij verschillende hoofdkwartieren van de NATO, als luitenant-kolonel mijn carrière afgesloten. Omdat ik al meer dan twaalf jaar in Vilnius, Litouwen woon ben ik uit een rudimentaire beroepsmatige gewoonte bijzonder geïnteresseerd in de politieke en militaire ontwikkelingen in Oost Europa. Per slot van zaken woon ik slechts zeventig kilometer vanaf het voormalige IJzeren Gordijn.

Om mijn ongerustheid met zo veel mogelijk mensen te delen, schrijf ik artikelen, gebaseerd op open bronnen over onderwerpen die de veiligheid van ons allemaal betreffen. Nederland is uiteindelijk slechts twee uur vliegen en twintig uur rijden bij mij vandaan. Bij het schrijven van de artikelen word ik bijgestaan door Charlef Brantz, HMV kolonel der infanterie (b.d.) die zich vooral kwijt van de operationele en politieke aspecten van de artikelen.